Anttolan aluejohtokunta, kokous 4.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat:

 1. Talousarvion toteutuma 28.3.2017.
 2. Kaupunginhallitus 13.3.2017 § 83. Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta Anttolan aluejohtokunnan 21.2.2017 tekemiin päätöksiin.
 3. Valtakunnallista veteraanipäivää 27.4.2017 juhlistetaan Mikkelissä maakunnallisella teatteriesityksellä. Kantaesitys on klo 14.00 konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

 1. Hyväksyttiin.
   
 2. Hyväksyttiin.
   
 3. Aluejohtokunta järjestää kuljetuksen tilaisuuteen.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.