Anttolan aluejohtokunta, kokous 4.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Anttolan yhtenäiskoulun- ja hyvinvointiaseman tilojen tulevat ratkaisut

MliDno-2017-789

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan yhtenäiskoulun koulutilaongelmia on yritetty ratkaista jo usean vuoden ajan ja sen vuoksi on jouduttu turvautumaan väliaikaisiin tilaratkaisuihin. Tälle vuodelle on laadittu uudet suunnitelmat ja niitä on laajennettu siten, että mukaan on otettu Anttolan hyvinvointiaseman palvelut ja niiden tarvitsemat tilat tulevaisuudessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hoidettavaksi.

Tulevista suunnitelmista Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky haluavat tiedottaa Anttolan aluejohtokunnalle ja kuulla niistä aluejohtokunnan näkemykset. Asiasta keskustellaan aluejohtokunnan kokouksessa tiistaina 4.4.2017 klo 18.00. Läsnä ovat tilahallinnon edustaja Jarkko Hyttinen, sivistys- ja opetustoimen edustajat Virpi Siekkinen ja Seija Manninen, essoten edustaja Hans Gärdström, Anttolan yhtenäiskoulun vs. rehtori Sirpa Rossi, Anttolan yhtenäiskoulun neuvottelukunnan edustajat Heidi Reponen ja Meri Pylkkänen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Aluejohtokunta kuulee Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n  edustajia ja keskustelee saadun tiedon pohjalta aluejohtokunnan näkemyksestä.  

Päätös

Aluejohtokunta toteaa lausuntonaan, että Anttola-talossa toiminnassa olevat toimivat tilat (terveyspalvelut, kirjasto/yhteispalvelu, kansalaisopisto, seurakunta ja koululle remontoidut tilat sekä vuokra-asunto) säilytetään ennallaan. Yhtenäiskoululle rakennetaan tarpeelliset ja toiminnalliset tilat. Anttolaan tulee suunnitella ja rakentaa myös uudet liikuntatilat, jotka toimivat samalla myös erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien kokoontumis- ja järjestämispaikkana.
 

Tiedoksi

Anttolan yhtenäiskoulun vs. rehtori ja opettajat, Virpi Siekkinen, Seija Manninen, Hans Gärdström, Maria Närhinen, Jarkko Hyttinen, Heidi Reponen, Meri Pylkkänen, Jorma Harmoinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.