Anttolan aluejohtokunta, kokous 4.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Anttolan yhtenäiskoulun flyygelin tuleva käyttö (lisäpykälä)

MliDno-2017-834

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan yhtenäiskoulun sisäilmaongelma on vaikuttanut siellä olevien opetusvälineiden käyttöön, koska niihin on tarttunut ilmassa olevia epäpuhtauksia. Näin on tapahtunut koulussa olevalle flyygelille ja siksi flyygelin kunnosta on pyydetty kuntoarvio sekä arvio sen käyttömahdollisuudesta tulevaisuudessa. Pyydetty lausunto on annettu 28.2.2017 ja siinä on mainittu soittimen puhdistuksen kustannusarvioksi n. 1500 euroa. Lisäksi siinä on annettu suositus sen tulevasta käytöstä. Lausunto on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jorma Harmoinen, jormah@WindowsLive.com

Koska flyygelin kunnostus ei ole taloudellisesti järkevää ja siihen liittyy käyttöriski, niin esitetään, että se myydään tarjousten perusteella. Lisäksi luovutuskirjassa tulee mainita, että flyygeli myydään siinä kunnossa, kun se on myyntihetkellä. Myynnistä saadut tulot tulee ohjata koulun musiikkilaitteiden hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.