Anttolan aluejohtokunta, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Matti Kiljunen ja Timo Parkkinen. 

Päätös

Hyväksyttiin pöytäkirjan tarkastajiksi Matti Kiljunen ja Suvi Salonranta.
Pöytäkirja on tarkastettavissa 10. syyskuuta Anttola-talolla.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.