Anttolan aluejohtokunta, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Loppuvuoden hankkeet ja talousseuranta

MliDno-2019-881

Valmistelija

 • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi loppuvuoden hankkeet ja muut vireillä olevat asiat ja talouden tilanne. 
Vireillä on ainakin seuraavia asioita:

 • Hallavuori – soran ajaminen
 • Agassin kyltti
 • Siirtolavan hankinta
 • Kaavoitustilanne 
 • Luontomatkailukeskus
 • Flyeri
 • Muuntajantie
 • Kylätalon toiminta-avustus - minkä verran käytetty
 • Ulkoliikuntapaikka
 • Anttolan kunnostustyöt yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös

Käytiin keskustelua taloustilanteesta sekä käytiin läpi katsaus ajankohtaisista asioista ja missä vaiheessa asioiden eteneminen on ja merkittiin nämä tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.