Anttolan aluejohtokunta, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Anttolan nuorisotalon tilanne

MliDno-2018-2421

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@sivistys.mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin TATU-ohjelman mukaan kaupunki on luopumassa Anttolan nuorisotalon käytöstä. Tämän hetkisen tiedon mukaan nuorisotalon toiminta siirtyy Anttola-talolle päiväkoti Norpanhovin remontin jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.