Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.5.2023

§ 5 Siirtolava Anttolaan 2023

MliDno-2019-1086

Valmistelija

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com
  • Suvi Salonranta, suvi.salonranta@gmail.com
  • Nina Parkkinen, nina.parkkinen@pp.inet.fi

Kuvaus

Anttolassa on ollut muutamana vuotena keväisin ja syksyisin viikonlopun ajan siirtolava palavalle puujätteelle. Siirtolavalle on ollut tarvetta, sillä sinne on kertynyt lähes täysi lava jätettä varsinkin keväisin.

Lisäksi Metsäsairila on järjestänyt syksyisin Pop up -keräyksen SER-jätteille. Tänä vuonna keräys on 6.9.2023 klo 12-17 Anttolan torilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta hankkii siirtolavan palavalla puujätteelle 20.-21.5.2023 ajaksi Anttolan paloaseman pihaan. Siirtolava tilataan L. Martikainen Oy:ltä. Syksyn tarve arvioidaan ja päätetään syksyllä huomioiden kevään siirtolavan käyttö.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

L. Martikainen Oy, talouspalvelut