Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.5.2023

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.