Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.5.2023

§ 8 Anttolan aluejohtokunnan esitys Mikkelin kaupungille BMX-radan perustamisesta

MliDno-2022-6129

Valmistelija

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com
  • Suvi Salonranta, suvi.salonranta@gmail.com
  • Nina Parkkinen, nina.parkkinen@pp.inet.fi

Kuvaus

Anttolan yhtenäiskoulun vieressä on kaupungin tontilla koulun ns. välituntilatu eli maa-alue, jonka reunalle tehdään talvisin hiihtolatu, noin 400 metriä. Alue ei ole ollut kesäkäytössä ja se on pusikoitunut.

Anttolan aluejohtokunnan toimintasuunnitelmassa vuosille 2022-2025 on esitys, että tätä Mikkelin kaupungin omistuksessa olevaa aluetta lähdettäisiin kehittämään myös kesäkäyttöön. Alueelle on esitetty perustettavaksi pyöräilyyn sopiva temppurata, BMX-rata. Samalla alue siistiytyisi ja myös välituntilatuun saadaan pieniä ylä- ja alamäkiä.

Asiasta on alustavasti keskusteltu kaupungin viranhaltijoiden katselmuksessa 9.5.2023 Anttolassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Taina Harmoinen, taina.harmoinen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää Mikkelin kaupungin liikuntatoimelle ja tekniselle toimelle / infra- ja viheraluepalveluille, että ne kartoittavat BMX-radan rakentamismahdollisuuden Anttolan koulun ns. välituntiladun alueelle ja käynnistävät radan suunnittelun.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki liikuntatoimi, Mikkelin kaupunki infra- ja viheraluepalvelut, Anttolan yhtenäiskoulu