Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Luontomatkailukeskus Anttolaan

MliDno-2018-2423

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan ja Ristiinan aluejohtokunnat suunnittelevat yhteistyössä luontomatkailun keskusta, joka sijoittuu Anttolan taajaman sekä Ristiinan Astuvansalmen alueille. 3.4.2019 järjestettiin ensimmäinen tapaaminen, jossa esiteltiin suunnitelman aikataulu ja koottiin hankkeelle ohjausryhmä. 4.-5.4.2019 pidettiin ideariihet sekä Anttolassa että Ristiinassa.

Työpajat, joihin kutsutaan paikalliset asukkaat ja yritykset, järjestetään 7.5.2019 Ristiinassa ja 8.5.2019 Anttolassa (klo 15 asukkaat, klo 18 yritykset). Anttolan aluejohtokunta varaa työpajaa varten Anttola-talon. Ennen työpajoja jaetaan sähköiset kyselyt kaikille halukkaille.

Miksei Oy toimii hankkeessa pääyhteistyökumppanina. Hankesuunnitelma on ostettu WSP Oy:ltä, joka toimii yhteistyössä Retkipaikan ja Flowhouse Oy:n kanssa. Anttolan ja Ristiinan aluejohtokunnat toimivat paikallistuntijoina sekä hankkeen rahoittajina.

Anttolan luontomatkailukeskus on kirjattu myös kaupungin strategiaan elinvoimaohjelman sisälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.