Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Lauttaliikenteen palvelutaso Kuparonvirta (lisäpykälä)

MliDno-2019-831

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Varsinais-Suomen ELY-keskus pyytää lausuntoa Saimaan lauttapaikkojen palvelutasosta. Yhtenä lauttapaikkana palvelutason arvioinnin osana on Kuparonvirta:

”Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on keskitetty valtakunnallinen vastuu maantielauttaliikenteen hoidosta käsittäen liikenteen palvelutason määrittelyn, palveluiden hankinnan sekä lauttojen etuajo-oikeuslupien hallinnollisen käsittelyn. Maantielauttaliikenne perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maantiestä (23.6.2005/503).

Nykyinen maantielauttaliikenteen palvelutasomääritelmä on Tiehallinnon laatima ja peräisin vuodelta 2004. Lähes kaikki Järvi-Suomen lauttaliikennepalveluiden sopimukset ovat katkolla 1.1.2020 alkaen ja liikennepalvelut kilpailutetaan kevään 2019 aikana. Tulevissa kilpailutuksessa keskeisenä lisäyksenä hankintakriteereihin on käyttövarmuuden ja halutun palvelutason ohella ympäristövaikutusten huomiointi. Aikataululliseen lauttaliikenteeseen siirtyminen on tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa.

Aikataululliseen liikenteeseen siirtymisellä tienpitäjä haluaa pienentää lauttaliikenteen päästövaikutuksia ja tehostaa hankintun lauttakapasiteetin käyttöastetta.

Kuparonvirran lauttapaikka palvelee maantien 15147 liikennettä. Lauttapaikan keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on vuoden 2018 laskentatietojen perusteella 82 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 2 ajoneuvoa. Nykyisin 60 tonnin lautta liikennöi tarvittaessa arkisin klo 06:00-22:00 ja pyhäisin klo 09:00-22:00. Muina aikoina ei ole liikennöintiä.

Nykyisestä tarvittavuuteen perustuvasta palvelutasosta johtuen lautta liikennöi pääsääntöisesti pienellä kuormalla, mikä ei ole ympäristön kannalta hyvä tilanne.

Ennen asian ratkaisemista ELY-keskus varaa niille, joita ko. lauttaliikenne välittömästi koskee, mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiassa (Laki liikennejärjestelmästä ja maantiestä 23.6.2005/503 6§).

Aikataulu arkisin 06:00-22:00, 20 minuutin vuoroväli sekä lauantaisin ja pyhäisin klo 07:00-22:00, 20 minuutin vuoroväli. Muina aikoina ei ole liikennöintiä.”

Varsinais-Suomen ELY-keskus on ohjeistanut jättämään lausunnot 17.5.2019 mennessä www.lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelun kautta.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta on jättänyt asiasta Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavan lausunnon:

Anttolan aluejohtokunta toteaa, että lossiaikataulut on säilytettävä ennallaan työssäkäyviä ja vapaa-ajanasukkaita ajatellen. Suunniteltu aikataulu ei palvele alueen asukkaiden tarpeita.

Lisäksi Anttolan aluejohtokunta toimittaa lausunnon kokouspöytäkirjaotteen muodossa tiedoksi Varsinais-Suomen ELY-keskukselle.

Tiedoksi

Varsinais-Suomen ELY-keskus/tieinsinööri Tapani Jaakkola

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.