Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Info-tv-asian seuranta 2019

MliDno-2018-914

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

"Anttolan aluejohtokunta päättää hankkia info-​tv:n,​ jossa näkyy alueelliset sekä järjestöjen tiedotteet sekä samat tiedotteet kuin Anttola-​talon info-​taulussa. Info-​tv:n hankintakustannukset n.1000 euroa.
Teresa Gestranius hoitaa alussa info-​tv:n sisällöntuottamisen." (Anttolan aluejohtokunta, 2018, §27)

Info-TV on hankittu 2.5.2018 kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti. TV on asennettu Anttolan Saleen yhteistyössä tietohallinnon kanssa. Se ei kuitenkaan edelleenkään toimi. Anttolan aluejohtokunta on odottanut vuoden Info-TV:tä. Aluejohtokunta ei ehdi enää perehtyä ohjelmaan ja sen käyttöön kesäksi 2019. Kesä on kyläläisten aktiivisinta viestintäaikaa, ja tv Anttolan ainoa kaikille avoin viestintäkanava nyt, kun lehtikin on lakkautettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta pyytää lausuntoa tietohallinnolta Info-TV:n tilanteesta sekä aikataulua, milloin TV on toiminnassa. Anttolan aluejohtokunta pyytää, että tietohallinto yhdessä viestinnän kanssa ottaa hoitaakseen Info-TV:n kesäksi 2019, koska asia on viivästynyt.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tietohallinto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.