Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Hammashoitopalvelut Anttolassa

MliDno-2019-879

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hammaslääkäripalvelut on lakkautettu Anttolasta useita vuosia sitten. Myös kaikki tarvikkeet hammaslääkäripalvelua varten on purettu pois.

Sivutoimipistepalveluita pyritään kehittämään jatkuvasti Essotella. Anttolan aluejohtokunta haluaa vaikuttaa siihen, että hammaslääkäripalvelut tuotaisiin esimerkiksi pop up -tyyppisesti eli niin, että hammaslääkäri tulee tilapäisesti käymään Anttolassa aina tarpeen mukaan, kaikkien asukkaiden saataville. Tällä hetkellä palvelu on tarjolla koululaisille siirrettävällä kalustolla, jolla voi hoitaa hammastarkastukset. Jos on hoidon tarvetta, päätetään tapauskohtaisesti, missä hoito toteutetaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta puoltaa hammaslääkäripalveluiden palauttamista Anttolaan kaikille ihmisryhmille saatavilla olevaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Essote

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.