Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Hallavuoren reitin kunnostaminen

MliDno-2017-2512

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan tärkeimpiä brändejä on luontomatkailu. Siihen kuuluvat retkeilyreitit ja Saimaa. Valitettavasti reittien opastukset ja kunnossapito on huonoa. Reittien kunto tulisi pikimmiten saattaa siihen kuntoon, että reitti olisi opastuksen ja kunnon puolesta turvallinen kulkea. Tärkeimpänä reittinä tulisi kunnostaa Rakokallion reitti. Hallavuoren reitin varteen tulisi rakentaa taukopaikka, jossa olisi laavu ja nuotiopaikka. Hallavuori kirkonkylän välittömässä läheisyydessä tarjoaa pienimuotoisen retkeilyn niin päivähoidolle, koululle ja muillekin kyläläisille ja olisi helposti saavutettavissa.

Geo Saimaa -hanketta tulee kehittää Anttolan kohdalla siten, että satamapalveluja kirkonkylän laanilla kehitetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Aluejohtokunta esittää, että Anttolan retkeilyreitti saatetaan asianmukaiseen kuntoon ja Hallavuoren reitin varrelle tehdään taukopaikka.

Geo Saimaa Anttolan osalta on kehittämisen painopisteenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

"Anttolan aluejohtokunta valmisteli vuodelle 2019 strategisen hankkeen, joka hyväksyttiin syksyllä ja hankkeelle myönnettiin 10 000 euron määräraha. Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strateginen hanke on Hallavuoren reitin kehittämishanke, jonka puitteissa aluejohtokunta hankkii reitin alkupäähän kodan.

Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strategista hanketta (Hallavuoren reitin kehittäminen, kota) käsiteltiin aluejohtokunnan kokouksessa, mutta se jätettiin pöydälle ja päätettiin, että asiaan palataan kokouksessa 25.2.2019." (Anttolan aluejohtokunta, 2019, § 18)

Hallavuoren retkeilyreitti oli strategisena hankkeena myös vuonna 2018: "Hallavuoren reitti tarjoaa kirkonkylän asukkaille, koululle ja päivähoidolle sekä kylän asukkaille lähellä keskustaa helposti saavutettavan paikan retkeillä luonnossa. Reitti on luonnonolosuhteiltaan vaihteleva. Sen alkuvarrelle sopii hyvin levähdyspaikka, jossa voisi evästellä ja levähtää heti alkajaisiksi tai lopuksi." (Anttolan aluejohtokunta, 2018, § 10)

Hallavuoren retkeilyreitti ja ladut kulkevat Anttolan taajama-alueen välittömässä läheisyydessä alkaen Koivula-talon takaa. Suunnitteilla retkeilyreitille on laavu, jossa anttolalaiset, matkailijat sekä erilaiset ryhmät, kuten päiväkodit ja koulut, voisivat vierailla.

Laavun paikka etsitään yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa. Tutkitaan mahdollisuutta, että työllisyyspalvelut voisivat osallistua laavun rakentamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää, että laavulle etsittäisiin paikka yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa sekä selvitettäisiin mahdollisuutta, että työllisyyspalvelut voisivat osallistua laavun rakentamiseen. Anttolan aluejohtokunta maksaa laavun rakentamiseen liittyvät materiaalikustannukset strategisten hankkeiden budjetista. Tavoite valmistumiselle on syksy 2019. Vastuuhenkilöinä Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen Sirpa Kauppi ja aluekoordinaattori.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

Vastuuhenkilöinä Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, jäsen Sirpa Kauppi ja aluekoordinaattori.

Tiedoksi

Liikunta- ja nuorisopalvelut, työllisyyspalvelut, asianosaiset

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.