Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Anttolan satama-alueen kehittäminen

MliDno-2018-221

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan satama-alueen kehittäminen valittiin vuoden 2018 strategiseksi hankkeeksi, mutta jäi toteuttamatta.

"Anttolan sataman kokonaissuunnitelman laatiminen on yksi Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2018 strategisista hankkeista. Mikkelin kaupungin tekninen toimi järjesti 12.6.2018 keskustelutilaisuuden hankkeen tiimoilta kutsumalleen, suunnittelutyöhön osallistuvalle joukolle. Oheismateriaalina keskustelutilaisuuden muistio osanottajalistoineen.

Anttolan satama-aluetta koskeva kokonaissuunnitelma tulee tehdä syksyn aikana, jotta se toimisi pohjana kaavoitukselle ja kaupungin suunnitelmille." (Anttolan aluejohtokunta, 2018, § 56)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää, että Mikkelin kaupunki selvittää satamasta Lotjasaareen kulkevaa rantakaistaleen, Lotjasaaren reitin, kehittämismahdollisuuksia. Pyydetään selontekoa, voiko alueelle rakentaa kevyenliikenteenväylän tai muun kulkureitin puuttuville osille. Lisäksi alue voisi toimia esimerkiksi harraste- ja urheilupaikkana sisältäen esimerkiksi pelikentän tai nuotiopaikan. Lotjasaari toimii vierasvenesatamana eikä sieltä ole minkäänlaista kevyenliikenteenväylää Anttolan keskustaan.

Alue kaipaa raivausta ja siistimistä kesälle 2019. Alue on valtaosin Mikkelin kaupungin omistuksessa. Lotjasaaren reitin kunnostus olisi tärkeää anttolalaisille, koska se olisi ensimmäinen näkyvä etappi Anttolan luontomatkailun keskus -hankkeen etenemisestä ja toisi motivaatiota anttolalaisille hankkeen jatkoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta, kaavoituspäällikkö, kaupunginpuutarhuri, vs. liikunta- ja nuorisojohtaja, Miksei Oy:n matkailujohtaja

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.