Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Aluekoordinaattori

MliDno-2019-491

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluekoordinaattorin päätehtävät ovat:

  • toimii kaupungin aluejohtokuntien ja kaupungin eri palvelualueiden ja niiden tulosalueiden yhteistyön koordinaattorina ja yhteyshenkilönä
  • aluejohtokuntien valmistelevien ja varsinaisten kokousten sihteerinä
  • huolehtii, että pyydetyt lausunnot annetaan aikataulussa
  • seuraa aktiivisesti johtoryhmien ja lautakuntien listoja hahmottaakseen asiakokonaisuudet, jotka ovat sellaisia, joihin olisi syytä pyytää aluejohtokuntien näkemys
  • antaa alueiden järjestöille neuvontaa liittyen avustuksiin ja verkostoihin
  • valmistelee aluejohtokuntien avustuspäätökset.
     

Aluekoordinaattori Aino-Maija Laitinen aloitti tehtävässään 1.4.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.