Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Aloiteluonnos julkisen liikenteen parantamiseksi entisten liitoskuntien alueella/Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2019-689

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

"Suomenniemen julkinen liikenne on vähäistä ja aikataulujen osalta heikosti tarpeita vastaavaa. Tämä asia on noussut esille toistuvasti aluejohtokunnan järjestämissä avoimissa keskustelutilaisuuksissa. Esimerkkejä puutteista koskien Suomenniemen aluetta:

  • Waltti-​liikenne,​ reitit:

“Lipulla voi tehdä matkoja päivässä rajattomasti. Lipputuote on voimassa koko kaupungin alueella eli lipulla voi matkustaa kaikissa Waltti -​liikenteissä matkustusvyöhykkeillä A-​E.” (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/peruskoululaisten-​maksuton-​joukkoliikenne,​ viitattu 16.3.2019)

Tämä ei pidä paikkaansa. Entisen Suomenniemen kunnan alueella on kyliä ja alueita (Esim. Kiesilän kylä),​ jotka kuuluvat vyöhykkeeseen F. Vyöhyke F ei kuulu Waltti -​liikenteen piiriin. Vyöhykkeet tulisi rajata ja pysäkit sijoittaa niin,​ että kaikki Mikkelin kaupungissa asuvat pystyisivät hyödyntämään Waltti -​liikennettä.

  • Waltti-​liikenne,​ aikataulut:

Tällä hetkellä käytettävissä on yksi vuoro Suomenniemi-​Ristiina-​Suomenniemi. Tämä vuoro soveltuu aikatauluiltaan huonosti asiointiin. Suomenniemi puuttuu asioinnin

kutsujoukkoliikenteen piiristä kokonaan. (https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/joukkoliikenne-​2/joukkoliikenteen-​aikataulut/mikkelin-​maaseutuliikenne,​ viitattu 16.3.2019)" (Suomenniemen aluejohtokunta, 2019, §24)

Suomenniemen aluejohtokunta aikoo laatia aiheesta aloitteen ja pyytää kannanottoja muilta aluejohtokunnilta asiaan liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta linjaa kantansa Suomenniemen aluejohtokunnan laatimaan aloitteeseen kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta ottaa osaa lausuntoon seuraavalla kannanotolla:

Anttolassa ja Anttolan syrjäseuduilla on tarve julkisen liikenteen yhteyksien tarkempaan tarkasteluun, jotta alueiden välinen tasa-arvo toteutuisi. Monet Anttolan asukkaat käyttävät säännöllisesti Mikkelin keskustan hyvinvointi-, kulttuuri- ja muita palveluita sekä harrastemahdollisuuksia, ja julkisen liikenteen toimivuus ja tarpeenmukainen toteutus on erittäin tärkeää.

Tiedoksi

Suomenniemen aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.