Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Adressi Anttolan apteekin aukioloaikojen muuttamiseksi

MliDno-2019-504

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta keräsi adressin Anttolan apteekin aukioloaikojen pidentämiseksi.

"Anttolan aluejohtokunta kerää alueen asukkailta ja vapaa-​ajanasukkailta nimiä apteekin aukioloaikojen muuttamiseksi sekä laatii adressin asian puolesta. Tällä pyritään varmistamaan apteekkipalvelujen pysyvyys sekä kaikkien mahdollisuuden käyttää palveluita. Nimiä kerätään useammassa kohteessa Anttolassa tulevan kevään aikana. Aluejohtokunta tiedottaa alueen asukkaita nimienkeruupaikoista lähempänä ajankohtaa. - -." (Anttolan aluejohtokunta, 2019, § 20)

Adressissa apteekkia pyydetään muuttamaan aukioloaikojaan niin, että se palvelisi paremmin Anttolan asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden tarpeita, ja useampi Anttolassa vieraileva saisi avun apteekista. Adressi sai yhteensä 154 nimeä. Näistä paikallisessa Salessa kirjattiin 110 nimeä, Anttola-talolla 26 nimeä ja apteekissa 18 nimeä. Adressi tehtiin alkukeväällä 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta pyytää, että Anttolan apteekissa huomioitaisiin adressi ja muutettaisiin aukioloaikoja niin, että se palvelisi paremmin anttolalaisten tarpeita.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Anttolan apteekki

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.