Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Tiedoksi

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strategiseksi hankkeeksi ehdotetusta Hallavuoren reitin kodan ja levähdyspaikan rakentamisesta on lähetetty rakennusvalvontaan, liikuntatoimelle ja hankintapalveluille selvityspyynnöt, jotta hanke saataisiin eteenpäin heti vuoden 2019 alussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.