Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Suomenniemen aluejohtokunnan valmistelema yhteisaloite Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi / Anttolan aluejohtokunta

MliDno-2018-1842

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa oli kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittama vierailijakolumni Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidon ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa.

Siisteyskysymys on ollut esillä myös muun muassa Suomenniemen kesäasukastapaamisessa. Tapaamisessa saadussa palautteessa toivottiin nykyistä parempaa kesäajan roskahuoltoa.

Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Pakarinen, antti.tapio.pakarinen@gmail.com

Laaditaan Mikkelin kaupungille aloiteluonnos Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Luonnospohja aloitteelle oheismateriaalina. Esitetään muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Suomenniemen aluejohtokunta on 10.9.2018 kokouksessaan laatinut

aloiteluonnoksen Mikkelin liitoskuntien alueiden siisteyden parantamiseksi. Aloiteasia sai alkunsa reaktiona 17.8.2018 ilmestyneessä Maaseudun tulevaisuudessa olleeseen kasvitieteilijä ja luontotoimittaja Seppo Vuokon kirjoittamaan vierailijakolumniin Mikkelin kaupungin ja muiden kuntaliitoskaupunkien syrjäisempien alueiden ylläpidosta ja huollon tilanteista. Linkki kolumniin: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/vieraskolumnit/artikkeli-1.284917

Kolumni on herättänyt keskustelua siitä, miten Mikkelin kaupunki huolehtii entisten kuntataajamien syrjäisempien alueiden asukkaiden, kesäasukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyytensä sekä alueiden siisteydestä. Siisteys on suuri tekijä myös alueiden imagon muodostamisessa. Alueiden yleinen siisteys ja kunto puhuttavat mikkeliläisiä myös muiden aluejohtokuntien alueilla.

Luonnospohja aloitteelle on oheismateriaalina. Suomenniemen aluejohtokunta on esittänyt muille aluejohtokunnille aloitteeseen osallistumista.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta yhtyy Suomenniemen aluejohtokunnan aloitteeseen, joka koskee Mikkelin syrjäseutujen ja reuna-alueiden entistä parempaa huomioimista osana Mikkelin markkinointia ja imagon luomista. Anttolan aluejohtokunta esittää Suomenniemen aluejohtokunnalle seuraavia lisäyksiä aloitteeseen:

 • Syrjäisimpien seutujen maamerkkien, levähdyspaikkojen, jätteiden keräyspaikkojen ja muiden mahdollisten matkailijoiden käytössä olevien kohteiden siisteys on ensimmäisiä asioita, joihin matkailija kiinnittää huomiota. Näiden samaiset kohteet ovat matkailijoiden lisäksi kuitenkin myös alueella asuvien mikkeliläisten aktiivisessa käytössä ja niiden asianmukainen kunto ja käytettävyys ovat myös vakituisten asukkaiden asuinmukavuuteen vaikuttavia seikkoja.
 • Alla esitetyt kunnostus- ja huoltotoimet kuuluvat osittain Etelä-Savon ELY-keskuksen vastuisiin. Kaupungin tulee esittää ne tarvittavin osin eteenpäin Etelä-Savon ELY-keskukselle.
 • Toimenpiteet:
  • Mikkelin kaupungin tulisi kartoittaa kuntataajamien levähdyspaikat, joita Anttolan alueella ovat: Parkkilan, Kääriälän suoran, Tervahaudan ja Väätämönsalmen levähdyspaikat.
  • Samalla näille levähdyspaikoille tulee asettaa opastaulut.
  • Levähdyspaikkojen kohdalla tulee myös huolehtia siitä, että ne eivät ole puutavaran tai muun kuljetuksen varastointipaikkoja.
  • Anttolan ohitustien liikenteenjakajien kunto tulee huolehtia siistiksi ja kunnossapito saattaa ympärivuotiseksi.
  • Kaupungin tulee kunnostaa ja huolehtia Anttolan sataman ja Lotjasaaren sataman välinen kävelytie sekä Lotjasaaren alue kokonaisuudessaan.
  • Mikkelin kaupungin on selvitettävä, olisiko nyt kunnossapidon ulkopuolelle jääneiden kohteiden kunnossapito ja huolto toteutettavissa paikallisia yrittäjiä ja yhdistyksiä hyödyntäen ostopalveluina. Tämä ratkaisu edistäisi alueiden elinvoimaa, asukkaiden ja muiden toimijoiden osallisuutta sekä olisi positiivista Mikkelin ja sen alueiden imagon luomisen näkökulmasta.
  • Mikkelin kaupungin on edistettävä markkinoinnillaan myös kaupungin syrjäisempien seutujen ja reuna-alueiden matkailua. Käsitämme markkinoinnin tässä yhteydessä laajasti, kattaen myös ympäristöstä huolehtimisen ja alueiden siisteyden ja houkuttelevuuden.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomenniemen aluejohtokunta, Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, Haukivuoren aluejohtokunta, Ristiinan aluejohtokunta