Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Anttolan yhtenäiskoulun suunnittelu ja Anttola-talon sisäilmat

MliDno-2017-2513

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan yhtenäiskoulun vanha rakennus poistettiin opetuskäytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Yhtenäiskoulun uudelleenrakentaminen on parhaillaan Mikkelin kaupungissa työn alla. Uuden koulurakennuksen on arvioitu valmistuvan kevään 2020 lopulla. Opetus tapahtuu nyt väistötiloissa ja Anttola-talon tiloissa.

Anttolan aluejohtokunta on saanut Anttolan yhtenäiskoulun kouluterveydenhoitajalta ja muulta kouluhenkilökunnalta sekä oppilaiden vanhemmilta yhteydenottoja, joiden mukaan kouluhenkilökunnalla ja oppilailla on ilmennyt huonosta sisäilmasta johtuvia oireita. Anttolan aluejohtokunta on huolissaan mahdollisten Anttola-talon sisäilmaongelmien vaikutuksista Anttola-taloa säännöllisesti käyttävien terveyteen sekä siitä, että Mikkelin kaupunki suunnittelee uuden, rakenteilla olevan yhtenäiskoulun toimintojen jakamista kahteen rakennukseen: uuteen Anttolan yhtenäiskoulun rakennukseen ja Anttola-taloon. Aluejohtokunnan jäsenet ovat myös jakaneet huolensa siitä, vaarantaako koulutoimintojen jakaminen kahteen erikuntoiseen rakennukseen uuden yhtenäiskoulun sisäilman.

Anttolan aluejohtokunta käsitteli asiaa edellisessä kokouksessaan 10.10.2018 ja teki Mikkelin kaupungille esityksen uuden koulun suunnittelusta ja mitoituksesta niin, että kaikki koulun toiminnot pystyttäisiin sijoittamaan uuden koulun tiloihin.

Edellisen kokouksen jälkeen Anttola-talon sisäilma-asia on ollut julkisesti esillä mm. paikallislehdissä ja asiasta käydään vilkasta keskustelua kuntalaisten kesken, ja Anttolan aluejohtokunta on saanut paikallisilta asukkailta lisää huolestuneita yhteydenottoja tilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Lisäyksenä edellisen kokouksensa esitykseen uuden koulun suunnittelusta ja mitoituksesta niin, että kaikki koulun toiminnot pystyttäisiin sijoittamaan uuden koulun tiloihin, Anttolan aluejohtokunta esittää, että Anttola-talon sisäilmatutkimusten tulokset saatetaan Anttolan aluejohtokunnan tietoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Jarkko Hyttinen