Anttolan aluejohtokunta, kokous 29.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Anttolan aluejohtokunnan lausunto Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteeseen sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta

MliDno-2018-2279

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt Mikkelin kaupunginhallitukselle, että aluejohtokunnille järjestetään mahdollisimman pian, jo syksyn 2018 aikana, sihteeripalvelut siinä laajuudessa ja toimintamuodossa, kun ne olivat ennen vuotta 2018. Lisäksi Haukivuoren aluejohtokunta on esittänyt, että Mikkelin kaupunginhallitus mahdollistaisi aluejohtokuntien esityslista- ja pöytäkirjamuodot yhdistyslain mukaiseksi, jolloin tämä Haukivuoren aluejohtokunnan näkemyksen mukaan helpottaisi kaikkia kaupungin resursseja ja aluejohtokunnat saisivat keskittyä päätehtäviinsä: alueidensa veto- ja elinvoiman sekä asumisviihtyvyyden ja virkistystoiminnan kehittämiseen, aloitteiden tekemiseen ja vaikuttamiseen, sidosryhmätyöhön sekä yleensä alueen kehittämiseen. Jos asia edellyttää hallintosäännön muuttamista, Haukivuoren aluejohtokunta esittää muutoksia tehtäviksi mahdollisimman pian. Aluejohtokunnan esitys on liitteenä. 

Muilta aluejohtokunnilta on pyydetty lausuntoja aloitteeseen liittyen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta puoltaa Haukivuoren aluejohtokunnan aloitetta sihteerijärjestelyistä ja aluejohtokuntien hallinnosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren aluejohtokunta, Mikkelin pitäjän aluejohtokunta, Ristiinan aluejohtokunta, Suomenniemen aluejohtokunta, Ari Liikanen, Virpi Launonen, Virpi Siekkinen