Anttolan aluejohtokunta, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:

  • Kaupunkiympäristölautakunnan päätös 22.5.2018 pykälä 67 koskien joukkoliikenteen aikataulujen muutoksia
  • Anttolan aluejohtokunnan talousarvion toteutuma 1-4.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.