Anttolan aluejohtokunta, kokous 28.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Halutaan että satamasta tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma.

Maija-Liisa Paananen osallistuu 12.6.2018 keskustelutapahtumaan Satamaan liittyen                                                              

Tiedustellaan Rakokallion reitin merkitsemisen ja siistimisen etenemistä ja pyydetään Spray-maalia merkitsemiseen. Aluejohtokunta menee itse talkoilemaan alueelle 6.6.2018 klo 16.30. Kokoontuminen Sipiläntien haarassa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.