Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Tiedoksi

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Etelä-Savon Liikunta ry:n Tanssin taikaa ja tasapainoa maaseudulle -hanke aloittaa Anttolassa syksyllä 2019.
  • Kirjastolta lainattavia tavaroita: pääkirjastolla olevat liikuntatarvikkeet ja muut lainatavarat ovat suurimpia tarvikkeita (esim. SUP-laudat) lukuun ottamatta lainattavissa myös Anttolan kirjastolta. Anttolan aluejohtokunta selvittää vielä, millaisille lainattaville tavaroille voisi olla kysyntää.
  • Vuoden 2019 strategisen Luontomatkakeskus -hankkeen seuranta ja eteneminen.
  • Anttolan aluejohtokunnalle saapuneet kirjeet.
  • Info-TV:n tilanne: Info-TV on asennettu, mutta ylläpitokysymykset ovat selvittelyn alla.
  • Aluekoordinaattori aloittaa 1.4.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavin lisäyksin:

  • Mikkelin kaupungin Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue tekee Mikkelin alueen koirapuistoista yleissuunnitelman vuonna 2019 ja kysyy samassa yhteydessä asukkailta ehdotuksia koira-aitausten mahdollisesta sijainnista yms.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.