Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Etelä-Savon laajakaista-seminaari 4.4.2019, Anttolan aluejohtokunnan osallistuminen

MliDno-2019-712

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa järjestetään 4.4.2019 Etelä-Savon Maaseutu ICT2 -hankkeen ja useiden muiden toimijoiden yhteistyössä toteutettava Etelä-Savon laajakaistaseminaari. Tietoa seminaarista on tarjolla muun muassa seuraavan hankkeen sivujen kautta: https://www.maaseutuict.fi/tapahtumat Seminaari on ilmainen. Ilmoittautumisaika seminaariin loppuu 29.3.2019.

Seminaarikutsussa lukee:

”Tule kuulemaan tuoreita näkemyksiä meidän kaikkien elämää koskettavasta digitalisaatiosta ja sen myötä nopeasti kasvavista tietoverkkojen kapasiteetti- ja luotettavuustarpeista. Seminaarissa pääset itse vaikuttamaan siihen, miten näihin tarpeisiin voidaan vastata niin, että koko Etelä-Savo pysyy kehityksessä mukana.”

Tilaisuuden ohjelma on kattava ja se tarjoaa paljon hyödyllistä tietoa myös Anttolan alueen toimijoille. Seminaari tarjoaa konkreettisen vaikuttamisen mahdollisuuksia mm. työpajatyöskentelyn myötä, minkä vuoksi Anttolan aluejohtokunta katsoo, että aluejohtokuntatoimijoiden tai muun aluetta edustavan aktiivisen toimijatahon paikallaolo seminaarissa olisi tärkeää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta valitsee jäsenistään osanottajan seminaariin. Mikäli aluejohtokunnan jäsenistä kukaan ei kuitenkaan pääse osallistumaan, niin aluejohtokunta päättää, keihin paikallisiin toimijoihin seminaarin tiimoilta ollaan yhteydessä.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta valitsi Teresa Gestraniuksen edustamaan Anttolan aluetta seminaariin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.