Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Anttola-talolla sijaitsevan kuntosalin varustus

MliDno-2017-2513

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttola-talolla sijaitsee Mikkelin kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa oleva kuntosali, joka on anttolalaisten aktiivisessa käytössä. Saamiensa yhteydenottojen vuoksi Anttolan aluejohtokunta on keskustellut jäsenistön kesken kuntosalin varustelun riittävyydestä etenkin jumppamattojen ja kahvakuulien osilta. Aluejohtokunta on ollut asiasta yhteydessä myös kaupungin liikuntapalveluihin.

Liikuntapalveluiden hallimestari Kimmo Kellman on kertonut käyneensä katsastamassa kuntosalin tilanteen alkuvuodesta 2019. Hän haastatteli tuolloin paikalla olleita kuntosalin käyttäjiä. Hallimestarin ja satunnaisesti valikoitujen käyttäjien näkemysten mukaan kuntosali vastasi sen tämän hetken tarpeita hyvin.

Kuntosali on tilaltaan pieni ja laitteet ovat iäkkäitä, mutta tilojen ja laitteiden on katsottu täyttävän ne vaatimukset, mitkä niille asetettiin, kun kuntosalitoiminta aloitettiin Anttola-talolla uudestaan toiminnan kerran lakattua. Muutamien laitteiden verhoilut vaativat uusimista, mutta liikuntapalvelut toimittaa ne verhoiltavaksi alkukesästä 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta tekee kokouksen aikana katselmuksen kokoustilan vieressä sijaitsevaan kuntosaliin ja tekee oman arvionsa varustelun riittävyydestä. Aluejohtokuntatoimijoissa on mukana myös aktiivisia kuntosalikäyttäjiä, joilla on katselmuksessa tehtyjen havaintojen lisäksi käytännön kokemusta kuntosalin varusteiden riittävyydestä.

Katselmuksen jälkeen aluejohtokunta keskustelee ja päättää mahdollisista toimista kuntosalin varustelun parantamiseksi.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan jäsen Suvi Salonranta toi tiedoksi, että on ollut yhteydessä Mikkelin kaupungin liikuntapalveluihin ja sopinut, että Anttola-talon kuntosaliin toimitetaan uusi patja sekä isompia kahvakuulia.

Anttolan aluejohtokunta esittää liikuntapalveluille, että jo sovittujen uudistusten lisäksi kuntosalin kahdesta soutulaitteesta huonompikuntoinen soutulaite vaihdettaisiin kuntopyörään ja että kuntosalille hankittaisiin vastuskuminauhoja.

Anttolan aluejohtokunta toivoo, että tulevaisuutta ajatellen pohdittaisiin kuntosalin aukioloaikojen laajentamista. Nykyisin kuntosalin aukiolo on sidoksissa kirjaston aukioloaikoihin, josta syystä kuntosalin käyttöajat ovat melko rajatut, mikä tuo haasteita kuntosalin käyttäjille. Joillain liikuntaseuroilla on nykyisin kuntosalilla omat vuorot. Nykyinen seurayhteistyö on osoittautunut toimivaksi, koska kuntosali on näin pysynyt siistissä käyttökunnossa. Kuntosalin käyttöaikoja voisi laajentaa myös kehittämällä ja laajentamalla yhteistyötä/vuorokäytäntöjä yhdistysten ja seurojen kanssa.

Tiedoksi

hallimestari Kimmo Kellman