Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Anttolan kirjaston tulevaisuuden turvaaminen: kirjastosta Anttolan “kylätalo”

MliDno-2017-2513

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin palvelusuunnitelmatyö sopeutustoimenpiteineen on vauhdittanut Anttolassa muutoinkin käynnissä ollutta keskustelua kirjasto- ja muiden palveluiden kehittämisestä vastaamaan paremmin alueen asukkaiden nykyisiä tarpeita. Anttolan aluejohtokunnassa on herännyt ajatus kirjastotoiminnan kehittämisestä alueen yhdistys- ja harrastetoimijoita sekä muita käyttäjäkuntia paremmin palveleviksi.  Mahdollisuuksia olisi etenkin tilojen yhteiskäytön edistämisen osalta sekä siinä, miten kirjastosta saataisiin kaikkien anttolalaisten yhteinen ”kylätalo”.

Aluejohtokunnan tavoitteena on palveluiden uudistamisen lisäksi myös ylläpitää toimivia kirjastopalveluita Anttolassa. Aluejohtokunnan intresseissä on pohtia ja edistää keinoja turvata Anttolan kirjaston olemassaolo pidemmällä aikavälillä.

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja on tavannut kirjaston palvelupäällikkö Mari Haataisen 25.3.2019 kirjastopalveluiden kehittämiseen liittyen. Puheenjohtaja kertoo kokouksessa tapaamisessa käsittelyistä aiheista ja heränneistä ideoista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta keskustelee kirjastopalveluiden kehittämisestä ja tilojen mahdollisuuksista. Aluejohtokunta päättää mahdollisista toimista ja yhteistyöavauksista kirjaston kehittämiseksi nykyistä paremmin asukkaiden tarpeita palvelevaksi ja toimijoita yhteen tuovaksi kylätalomaiseksi kokonaisuudeksi.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja toi tiedoksi kirjaston palvelupäällikkö Mari Haataisen kanssa käsitellyt asiat:

  • Kirjaston liikuntatarvikkeet ovat lainattavissa myös Anttolan kirjastosta suurimpia välineitä (esim. SUP-lautoja) lukuun ottamatta. Näiden osalta kirjasto lisää tiedotusta, sillä alueen asukkailla ei ole riittävästi tietoa lainatarvikkeista.
  • Idea siitä, että kirjastolla voitaisiin laajentaa lainattavien tavaroiden valikoimaa yhteistyössä Anttolan asukkaiden kanssa: asukkaat voisivat luovuttaa tarpeettomaksi jääneitä pelejä, liikuntatarvikkeita ym. välineitä kirjaston lainatarvikkeisiin alueen asukkaiden käyttöön.
  • Selvitetään pienimuotoisen Minikino- ja seniorikino -toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia Anttolan kirjastolle. 
  • Anttolan kirjastolla on hyödynnettävissä tietokone ja verkkoyhteys, jotka palvelevat myös etätyöntekijöitä.
  • Alueen tapahtumista ja toiminnasta voisi tiedottaa jatkossa aktiivisemmin myös kirjastossa.
  • Anttola-talon tilojen yhteiskäyttöä ja tilavarausmahdollisuuksia voitaisiin selvittää.
  • Idea paikallisen historiatyöryhmän kokoamisesta aluejohtokunnan ja kirjaston yhteistyössä alueen kulttuurityön ja aluekehittämisen edistämiseksi.


Anttolan aluejohtokunta selvittää etätyöpisteiden tarvetta ja etätyöskentelyn kehittämisen mahdollisuuksia Anttolassa yhteistyössä kirjaston kanssa sekä jatkaa selvittelyä myös muiden ylle kirjattujen yhteistyömahdollisuuksien osalta yhteistyössä kirjaston kanssa.

Tiedoksi

palvelupäällikkö Mari Haatainen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.