Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Anttolan aluejohtokunnan ja Anttolan Asukasyhdistys ry:n välisen kumppanuuden edistäminen

MliDno-2019-708

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on käynyt alustavaa neuvottelua Anttolan Asukasyhdistys ry:n kanssa yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista. Aluejohtokunta ja asukasyhdistys ovat todenneet, että toimijoilla on yhtäläisiä toiveita ja ideoita Anttolan alueen kehittämiseksi esimerkiksi sataman alueen kehittämisen, ”pääraitin” elävöittämisen, varastotilojen tarpeen sekä muiden kehittämiskohteiden osilta. Myös tapahtumien osalta yhteistyön tiivistäminen toisi etuja molemmille toimijatahoille.

Anttolan aluejohtokunta on harkinnut parasta yhteistyön ja kumppanuuden edistämisen tapaa. Yksittäisten tapahtumien ja konkreettisten ja selkeiden kehittämistoimien osilta yhteistyötä voitaisiin tehdä kumppaniroolissa toimien ja selkeistä vastuista ja kustannusten jakamisesta sopien. Laaja-alaisempien ja moniosaisempien kehittämisprojektien osalta kattavampi, kaupungin muita kumppanuussopimuksia muistuttava kumppanuussopimus voisi kuitenkin palvella toimijoiden tarpeita paremmin.

Kumppanuussopimuksessa yhdistyksen kanssa määriteltäisiin vastuut sovittujen toimien edistämiseksi. Yhdistykselle voitaisiin kumppanuussopimuksessa osoittaa määräraha sovittujen vastuiden ja toimien toteuttamista varten. Tämä malli eroaa aiemmin toteutetuista yhteistyömalleista etenkin siten, että Anttolan aluejohtokunta maksaisi yhdistykselle kumppanuussopimuksessa sovitun määrärahan jo ennalta sovittujen vastuiden vastuiden ja toimien edistämiseksi. Yhdistys olisi velvollinen informoimaan aluejohtokuntaa toimien toteutumisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta selvittää mahdollisuuksia kumppanuussopimuksen laatimiseksi yhteistyössä elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalueen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

aluekoordinaattori Aino-Maija Laitinen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.