Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Anttolan aluejohtokunnan esitys Essotelle ja Anttolan alueseurakunnalle syrjäytymistä ennaltaehkäisevän yhteistoimintamallin kehittämisestä Anttolassa

MliDno-2019-711

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnassa on herännyt huoli ennaltaehkäisevän sosiaalityön palveluiden vähyydestä. Anttolasta on kohtalaisen pitkä matka Mikkeliin sosiaali- ja terveysalan palveluiden pariin, ja kynnys hakea apua voi olla korkeampi jo välimatkasta johtuen. Osa palveluista on saavutettavissa sähköisesti. Anttolassa, kuten muuallakin Mikkelissä, asuu eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joiden mahdollisuudet ja kyvyt asioida sähköisesti ovat hyvin erilaisia.

Kohtaamiset, vuorovaikutus, osallisuuden edistäminen ja konkreettinen, lähelle tuleva tuki ovat syrjäytymisen ehkäisyssä olennaisen tärkeitä seikkoja. Anttolan aluejohtokunta on pohtinut keinoja kehittää toimintamalleja, joilla syrjäytymistä voitaisiin Anttolan alueella ehkäistä. Alueella on jo muun muassa seurakunnan ja yhdistystoimijoiden toteuttamaa ryhmätoimintaa, joka voisi toimia aktiivisemmin syrjäytymisen ehkäisyn keinona. Aktiviteeteista on aluejohtokunnan tekemän selvitystyön perusteella saatavilla melko niukasti tietoa. Avointa ja matalalla kynnyksellä saavutettavaa ammattiapua esimerkiksi sosiaalityön, psykologipalveluiden, vanhus- ja vammaistyön sekä mielenterveys- ja päihdetyön osalta alueella on tarjolla niukalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta esittää Essotelle ja Anttolan alueseurakunnalle syrjäytymistä ennaltaehkäisevän yhteistoimintamallin kehittämistä Anttolassa. Aluejohtokunta toivoo, että Essote ja Anttolan alueseurakunta selvittäisivät yhteistyössä voisiko kiertävä sosiaalityöntekijä, psykologi, vanhus- ja vammaistyön ammattilainen ja/tai mielenterveys- ja päihdetyön ammattilainen käydä Anttolassa keskeisesti sijaitsevassa paikassa, esimerkiksi terveysasemalla tai seurakuntatalolla, säännöllisesti, jotta kuntalaiset voisivat käydä keskustelemassa elämäntilanteistaan matalan kynnyksen periaatteella.

Tällaista jalkautuvaa, matalankynnyksen toimintamallia voisi viedä myös muille Mikkelin alueille, kuten Ristiinaan, Otavaan, Haukivuorelle ja Suomenniemelle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Essote/mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtaja Minna Mutanen, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Satu Auvinen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen, mielenterveys- ja päihdevastaanoton esimies Reetta Koponen, Anttolan alueseurakunta/diakonissa Reetta Sirkiä, aluekappalainen Mikko Miettinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.