Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Anttolan aluejohtokunnan alustava toimintasuunnitelma sekä käyttösuunnitelma vuodelle 2019, jatkokäsittely

MliDno-2018-2566

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja esittelee kokouksessa alustavan budjetin käyttösuunnitelman sekä alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelmia alettiin laatia uuden puheenjohtajan aloittaessa tammikuun 2019 lopussa. Aluejohtokunta päätti kokouksessa 25.2.2019, että toimintasuunnitelmaa ja käyttösuunnitelmaa tarkennetaan kevään aikana. Puheenjohtaja esittää ajantasaiset suunnitelmat kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta käsittelee ja täydentää kokouksessa esitettyä aluejohtokunnan vuoden 2019 alustavaa käyttösuunnitelmaa ja toimintasuunnitelmaa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta hyväksyi aluejohtokunnan vuoden 2019 käyttösuunnitelman ja toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma liitetään pöytäkirjaan. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.