Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Anttolan alueen tienvarsi- ja opaskylttien tilannekartoitus

MliDno-2019-709

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunnassa on huomioitu, että etenkin matkailijoita ja kesäasukkaita palvelevat alueen opasteet ja tienvarsikyltitykset ovat heikohkot. Useisiin alueella vierailevia kiinnostaviin paikkoihin tai palveluihin ei ole viitoituksia, eikä paikoista löydy riittävästi tietoa tai opasteita, jotka neuvoisivat vierailijan paikan päälle tai palveluiden pariin.

Anttolan aluejohtokunnassa on herännyt ajatus selvittää alueen asukkaille ja kesäasukkaille toteutettavalla kyselyllä, millaisena Anttolan tienvarsikylttien ja opasteiden riittävyys nähdään ja minne kaivattaisiin lisää ohjeistuksia. Kyselyssä olisi tarkoitus kannustaa vastaajia tarkastelemaan Anttolaa vierailijan/ulkopaikkakuntalaisen silmin. Kyselyn jälkeen aluejohtokunnalla olisi paremmat edellytykset lähteä selvittämään, miten ja kenen toimesta tienvarsikylttejä ja opasteita voitaisiin parantaa ja näin edistää palveluiden ja paikkojen löydettävyyttä Anttolassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta toteuttaa Anttolan asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille kyselyn tienvarsikyltitysten ja opasteiden tilanteesta myöhemmin keväällä mökkikauden alkaessa. Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää myös Luontomatkailukeskus-hankkeessa sekä saattaa kyselyn tulokset niiden valmistuessa tiedoksi Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.