Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Tiedoksi

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • Vuoden 2019 strategisen Luontomatkakeskus -hankkeen seuranta ja eteneminen.
  • Anttolan aluejohtokunta otti käyttöönsä sähköpostiosoitteen anttolan.ajk@gmail.com, johon voi lähettää Anttolaan liittyvää sähköpostia.
  • Yhdistyksiä suositellaan jatkossa toimittamaan avustushakemukset sähköisesti asianmukaisine liitteineen. Avustuksia voi hakea Mikkelin kaupungin verkkosivujen verkkoasiointi-osion kautta verkko-osoitteessa: https://www.mikkeli.fi/sisalto/verkkoasiointi/avustukset/aluejohtokunnan-myontamat-avustukset
  • Anttolan aluejohtokunnalle saapuneet kirjeet
  • Info-TV:n tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.