Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten, että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Suvi Salonranta ja Sirpa Kauppi. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Noponen ja Suvi Salonranta. Muilta osin hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.