Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Muut asiat

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät. 

  • Anttolan alueen kehittäminen yhteistyössä alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa

Päätös

Anttolan aluejohtokunta keskusteli Anttolan alueen kehittämisestä yhteistyössä alueen yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Päätettiin, että kehittämisyhteistyötä pohditaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa ja asiaan palataan myöhemmin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.