Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Aluejohtokunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet aluejohtokunnan jäsenmäärästä. 

Mikkelin kaupungin tilapalveluista kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen ja Anttolan koulun rehtori Sirpa Rossi saapuvat kokouksen aluksi kertomaan Anttolan koulun, liikuntasalin sekä päiväkodin tilanteista ja hankkeiden etenemisestä.

Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Merkitään, että rehtori Sirpa Rossi oli estynyt osallistumasta kokouksen alkuun, mutta kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen kertoi Anttolan koulun, liikuntasalin ja päiväkodin tilanteista ja hankkeiden etenemisestä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.