Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Koirapuisto Anttolaan

MliDno-2019-502

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuutetut jättivät kaupunginvaltuustolle 29.8.2016 valtuustoaloitteen, jossa he esittivät, että koirapuistojen pikaista rakentamista Rantakylään ja Tuppuralaan sekä esittivät, että kaupungin tulee selvittää yhdessä kaupunkilaisten, aluejohtokuntien ja kaupunginosaseurojen kanssa koirapuistojen tarvetta. Asiaa on käsitelty tämän jälkeen eri toimielimissä, ja kaupunginvaltuusto totesi asian loppuun käsitellyksi kokouksessa 21.5.2018.

Anttolan aluejohtokunnan tietoon ei kuitenkaan ole tullut, että koirapuistojen tarvetta olisi selvitetty valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla Anttolan alueella tai että Anttolan aluejohtokunnalta olisi kysytty koirapuiston tarpeesta.

Anttolan aluejohtokunta on saanut alueen asukkailta ja koiraharrastajilta toiveita koirapuiston tarpeen esille nostamisesta. Nykytilanteessa Anttolassa ei ole koirapuistoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta esittää asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle sen selvittämistä, olisiko koirapuiston rakentaminen Anttolaan mahdollista. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Marko Vuorinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.