Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strategisen hankkeen eteneminen ja vastuut, jatkokäsittely

MliDno-2018-1735

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta valmisteli vuodelle 2019 strategisen hankkeen, joka hyväksyttiin syksyllä ja hankkeelle myönnettiin 10 000 euron määräraha. Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strateginen hanke on Hallavuoren reitin kehittämishanke, jonka puitteissa aluejohtokunta hankkii reitin alkupäähän kodan.

Anttolan aluejohtokunnan vuoden 2019 strategista hanketta (Hallavuoren reitin kehittäminen, kota) käsiteltiin aluejohtokunnan kokouksessa, mutta se jätettiin pöydälle ja päätettiin, että asiaan palataan kokouksessa 25.2.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta keskustelee ja päättää hankkeen edistämisen keinoista ja hankevastuista.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta keskusteli Hallavuoren reitin kehittämismahdollisuuksista ja päätti selvittää kodan/laavun paikkaa lumien sulettua. Aluejohtokunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn myöhemmin keväällä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.