Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Anttolan aluejohtokunnan alustava toimintasuunnitelma sekä käyttösuunnitelma vuodelle 2019

MliDno-2018-2566

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja esittelee kokouksessa Anttolan aluejohtokunnan alustavan käyttösuunnitelman sekä alustavan toimintasuunnitelman vuodelle 2019. Suunnitelmia alettiin laatia uuden puheenjohtajan aloitettua aluejohtokunnassa tammikuun 2019 lopussa. Toimintasuunnitelmaa sekä käyttösuunnitelmaa pyritään tarkentamaan kevään aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta käsittelee ja täydentää kokouksessa esitettyä aluejohtokunnan vuoden 2019 alustavaa käyttösuunnitelmaa sekä alustavaa toimintasuunnitelmaa. Mahdolliset muutokset käsitellään tulevissa Anttolan aluejohtokunnan kokouksissa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta käsitteli alustavaa toimintasuunnitelmaa ja käyttösuunnitelmaa vuodelle 2019 sekä keskusteli vuoden toiminnan painopisteistä. Päätettiin, että suunnitelmien työstämistä jatketaan ja suunnitelmiin palataan kevään mittaan.

Merkitään, että Petri Noponen ja Suvi Salonranta poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Matti Kiljunen ja Sirpa Kauppi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.