Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Aluejohtokuntien puheenjohtajien kokous ja uusien strategisten hankkeiden hakeminen vuodelle 2019

MliDno-2018-1735

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin aluejohtokuntien puheenjohtajien kokous pidetään 6.3.2019. Kokouksessa aluejohtokunnat voivat esittää täydennystä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan syksyllä 2018 hyväksymiin aluejohtokuntien strategisiin hankkeisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta keskustelee potentiaalisista lisähankeideoista vuoden 2019 strategisiksi hankkeiksi ja päättää haettavista lisähankkeista. Aluejohtokunta keskustelee asukkaiden mukaan ottamisen mahdollisuuksista ja keinoista jatkoa ajatellen.

Anttolan aluejohtokunta antaa aluejohtokunnan puheenjohtajalle valtuudet neuvotella vuoden 2019 strategisista hankkeista ja niiden määrärahoista puheenjohtajien kokouksessa.

Päätös

Strategisten hankkeiden työstämistä jatketaan sähköpostitse aluejohtokunnan kesken.

Anttolan aluejohtokunta antaa puheenjohtajalle valtuudet neuvotella vuoden 2019 strategisista hankkeista ja niiden määrärahoista aluejohtokuntien puheenjohtajien kokouksessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.