Anttolan aluejohtokunta, kokous 25.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Adressi Anttolan apteekin aukioloaikojen muuttamiseksi

MliDno-2019-504

Valmistelija

  • Silva Suomala, osallisuuskoordinaattori, silva.suomala@mikkeli.fi

Kuvaus

Anttolan aluejohtokunta on saanut Anttolan asukkailta ja vapaa-ajan asukkailta toiveita apteekin aukioloaikojen pidentämisestä esimerkiksi siten, että apteekki olisi avoinna perjantaisin klo 11–18 sekä kesälauantaisin, jotta myös mahdollisimman moni vapaa-ajan asukas pääsisi käyttämään apteekin palveluita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa Gestranius, opintoasiainvastaava, teresa.gestranius@otavanopisto.fi

Anttolan aluejohtokunta kerää alueen asukkailta ja vapaa-ajanasukkailta nimiä apteekin aukioloaikojen muuttamiseksi sekä laatii adressin asian puolesta. Tällä pyritään varmistamaan apteekkipalvelujen pysyvyys sekä kaikkien mahdollisuuden käyttää palveluita. Nimiä kerätään useammassa kohteessa Anttolassa tulevan kevään aikana. Aluejohtokunta tiedottaa alueen asukkaita nimienkeruupaikoista lähempänä ajankohtaa.

Anttolan aluejohtokunta sopii vastuista adressin tekemistä varten.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja laatii tekstin ja nimilistan adressia varten sekä toimittaa kopion Anttola-talolle allekirjoitusten keräämistä varten. Aluejohtokunnan jäsen Timo Parkkinen selvittää adressin muita nimienkeruupaikkoja sekä toimittaa adressin allekirjoitettavaksi näihin kohteisiin. Adressi on allekirjoitettavana maaliskuun ajan.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.