Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Valtuustoaloite Mikkelin kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajien yhteisestä kehittämispäivästä

MliDno-2018-239

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Marita Hokkanen ym. esittivät valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

" Mikkelin on erityisen laaja kaupunki pinta-alaltaan ja välimatkat eri pitäjiin ovat pitkät.

Kaupunkiamme halutaan kehittää kaikkien kuntalaisten kannalta tasa-arvoiseksi mallikaupungiksi, jossa palveluiden saatavuus taataan jokaiselle. Lisäksi haja-asutusseudut vetävät paljon kesäasukkaita. Haluamme lisätä myös matkailua seudullamme merkittävästi.

Me allekirjoittajat esitämme, että järjestettäisiin kerran vuodessa eri kaupunginosaseurojen ja aluejohtokuntien puheenjohtajille yhteinen kehittämispäivä viranhaltijoiden ja lautakuntien puheenjohtajien kanssa. Näin mahdollistuisi kokonaisvaltainen kaupunkimme kehittäminen, opittaisiin tuntemaan eri kaupunginosien ja pitäjien tarpeet ja vahvuudet. Samalla opittaisiin toisilta hyviä käytänteitä ja vuorovaikutus rikastuttaisi ja vahvistaisi käsityksiämme eri kaupunginosista ja pitäjistä.

Lisäksi tarvitaan edelleen tarpeen mukaan kahdenkeskeisiä keskusteluja ja neuvotteluita kaupunginosaseurojen ja aluejohotokuntien puheenjohtajien, viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja lautakuntien puheenjohtajien kesken.

Yhdessä toimien rakennamme vahvaa ja menestyvää Mikkeliä.

Mikkelissä 22.1.2018

Marita Hokkanen/sd.sit.
Soile Kuitunen,  Raine Lehkonen, Jenni Tissari,
Tapani Korhonen, Hannu Tullinen, Paavo Barck,
Markku Aholainen, Arto Sepälä, Satu Taavitsainen,
Jarno Strengell"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään toukokuussa 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokuntien puheenjohtajat pitävät aloitteessa todettuja asioita tärkeinä, mutta korostavat samalla sitä, että osallistamisessa on laajalti katsottuna kyse myös kuntalaisten eikä vain luottamushenkilöiden osallistamisesta. Kaupungin osallisuusohjelmaan kirjataan maininta mahdollisimman laajan vuorovaikutuksen mahdollistamisesta ja sellaisen tukemisesta.

Aluejohtokuntien puheenjohtajien mielestä vuorovaikutus eri toimijoiden kesken on tärkeää, mutta se voidaan toteuttaa myös vapaasti ja epävirallisesti eri kokoonpanoilla ilman jäykkää hallinnollista ohjetta vuotuisesta kehittämispäivästä tiettyjen toimijoiden kesken. Lisäksi puheenjohtajat pitävät tärkeänä, että kaupunginosaseurat organisoituvat ensin, koska organisoituminen on tällä hetkellä hyvin kirjavaa. Selkeän organisoitumisen jälkeen voitaisiin tehdä aluekohtaisia toimintasuunnitelmia.

Puheenjohtajien kokouksessa sovittiin, että Matti Laitsaari valmistelee valtuustoaloitteeseen annettavan vastauksen muun muassa puheenjohtajien kokouksessa ja eri aluejohtokuntien kokouksissa esille nousevien näkökulmien pohjalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta päättää, että aluejohtokuntien puheenjohtajien näkemystä voidaan pitää pohjana, kun vastausta valtuustoaloitteeseen valmistellaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Launonen, Virpi Siekkinen, Taina Harmoinen, Paavo Barck, Tapani Korhonen ja hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.