Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  •  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta on saanut Pohjois-Savon ely-keskuksen vastauksen kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen rakentamiseen kantatielle 62 välille Pajatie - Mikkelintien risteys.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.