Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirja on tarkastettava aluejohtokunnan päätöksen mukaan siten,​ että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan. Tarkastus tulee suorittaa kunkin kokouksen jälkeen seuraavan viikon torstaina ja tarkastettu pöytäkirja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lotta Leinonen ja Timo Parkkinen.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lotta Leinonen sekä Timo Parkkinen.

Merkitään, että tämän kokouksen jälkeinen seuraavan viikon torstai on helatorstai, joten pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 14.5.2018.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.