Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa käsiteltäväksi myös muut asiat,​ mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  • Hankkeiden eteneminen,​ Hallavuoren reitin laavun suunnittelu ja rahoitus. Asiaa selvitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

  • Anttolan aluejohtokunta pyytää ympäristölautakuntaa selvittämään Hallavuoren reitin laavun suunnittelun ja kustannukset.

Aluejohtokunta esittää Anttolan yhteiskoulun hyville koulumenestyjille stipendirahan:

  • esikoulun - 2. luokat: 20€ - 3kpl
  • 3.-6. luokat 40€ - 4kpl
  • 7.-9. luokat 50e - 3kpl

Matti Kiljunen jakaa stipendit.

  • Seuraava kokous pidetään 29.8.2018 klo 17:00.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.