Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Lausunto koulun uusista liikuntatiloista

MliDno-2017-789

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokunta on Anttolan yhtenäiskoulun kanssa samaa mieltä siitä, että koulun liikuntatilat tulee rakentaa siten, että ne sallivat normaalit peliolosuhteet koululaisten liikunnassa ja urheiluseurojen toiminnassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että Anttolan uuden yhtenäiskoulun liikuntatiloista rakennettaisiin riittävät suuret niin, että ne sallivat normaalit peliolosuhteet koululaisten liikunnassa ja urheiluseurojen toiminnassa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunnan lausunto Anttolan liikuntahallista

Anttolan liikuntahallin täytyy olla suurempi ja toimivampi, kuin mitä suunnitellussa pohjapiirustuksessa on. Suunniteltu liikuntahalli ei palvele koulua ja koko Anttolan yhteisöä kuten sen kuuluisi.

Liikuntasalilla on ollut Anttolassa paljon käyttöä iltaisin ja viikonloppuisin. Sitä ovat käyttäneet mm. yhdistykset, seurat, kansalaisopisto ja sosiaalitilana urheilukentän käyttäjät. Lisäksi monet Anttolan tapahtumat järjestetään liikuntahallissa.

Tarpeeksi suuren liikuntahallin puuttuminen heikentää kylän harrastepohjaa. Paikallinen harrastustoiminta on erittäin tärkeää anttolalaisille, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta tai varaa käydä harrastamassa Mikkelissä. Kansalaisopisto on joutunut viime aikoina karsimaan ja heikentämään toimintaansa Anttolassa, koska sopivia tiloja ei ole ollut. Anttolanhovin sali on kallis ja sinne kulkeminen on Anttolan keskustasta haastavaa.

Suuri liikuntahallin käyttäjä on tietenkin koulu, ja salin täytyy vastata sen tarpeita. Lähes kaikilla liikuntatunneilla on kaksi luokkaa yhtä aikaa, joten sali tulisi pystyä jakamaan kahteen osaan siten, että molemmilla puolilla mahtuu kunnolla liikkumaan ja pelaamaan. Pelialue on esitetyssä pohjapiirustuksessa niin pieni, ettei siihen mahdu edes täysikokoista tenniskenttää. Tästä syystä lähes jokaisen pallopelin pelaaminen on käytännössä mahdotonta. Luokkakoot ovat ajoittain hyvinkin suuria, jolloin suunniteltu liikuntahalli on aivan liian pieni ja myös turvallisuusriski.

Koulu järjestää vuosittain isoja tapahtumia, mm. joulu- ja kevätjuhlan sekä ilmaisutaidon esityksiä. Silloin saliin on mahduttava oppilaiden lisäksi myös heidän vanhempansa. Koulussa on suunniteltu pidettäväksi sisävälitunteja Liikkuva koulu -toimintamallin mukaisesti, jolloin salissa olisi välituntisin monta luokkaa liikkumassa yhtä aikaa. Pienessä salissa se ei onnistu. Oppilaatkin ovat tästä hyvin huolissaan.

Anttolalaiset ja Anttolan koulun oppilaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa Mikkelin keskustassa asuvien kanssa, mikäli mahdollisuutemme liikuntaan ja tapahtumiin liian pienen salin takia heikkenee. Yllä olevaa lausuntoa puoltaa myös Anttolan yhtenäiskoulun suunnittelutyöryhmä ja Anttolan Urheilijat.

Tiedoksi

Kasvatus- ja opetuslautakunta, Virpi Siekkinen, Seija Manninen, ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.