Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Kimpassa syömään –hankkeen toteuttaminen

MliDno-2018-921

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon maakuntalitto, Essote ja XAMK toteuttavat yhdessä Kimpassa syömään –hankkeen. Hankkeen esittely ja tutusmistapahtuma on Anttolassa 17.5. kahvila Sirpukassa. Aluejohtokunta on tapahtumassa mukana ja maksaa osan matkakustannuksista, jotta haja-asutusalueenkin asukkaiden osallistuminen on mahdollista. Jatkossa hankkeeseen osallistuvat maksavat itse matkakustannuksensa. Hankkeen koordinaattori kartoittaa mahdolliset kustannukset ja omavastuuosuuden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta osallistuu hankkeen esittelytapahtuman järjestelyihin ja maksaa osan osallistujien matkakustannuksista.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta osallistuu 14.5.2018 (kuvauksessa oleva päivämäärä on väärä, oikea on 14.5.2018) tapahtuman järjestelyihin: Aluejohtokunta maksaa osallistujan osan matkakustannuksista - omavastuuosuus on joukkoliikennemaksu. Päätös koskee ainoastaan Anttolan haja-asutusalueen iäkkäämpiä ihmisiä.

Tiedoksi

Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.