Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kesäkauden avaus 19.5.2018 Anttolan torilla

MliDno-2018-918

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kesäkauden avaus pidetään Anttolan torilla lauantaina 19.5. Aluejohtokunta on maksanut siitä mainoksen lehteen. Aluejohtokunta voisi olla mukana tapahtumassa jakamassa Anttola-esitteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Anttolan aluejohtokunta osallistuu kesäkauden avaukseen muun muassa jakamalla Anttola-esitteitä.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta osallistuu tapahtumaan. Ilmoitus tapahtumasta laitetaan Länsi-Savon menovinkkeihin sekä Mikkelin kaupunkilehteen.

Tiedoksi

Virpi Launonen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.