Anttolan aluejohtokunta, kokous 2.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kesäkatu-tapahtuman ulottaminen aluejohtokuntien alueelle

MliDno-2018-686

Valmistelija

  • Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kantakaupungissa on järjestetty kesäisin ns. Kesäkatu-tapahtuma. Tapahtuman tarkoituksena on tarjota paikallisille esiintyjille, seuroille ja järjestöille mahdollisuus tulla esille ja tuoda osaamistaan näkyväksi. Samalla se on alusta osallisuudelle. Tapahtumaa tuottaa ja fasilitoi Event Production Finland Oy. Nyt tapahtuma on tarkoitus ulottaa myös aluejohtokuntien alueelle, että paikalliset toimijat eri puolilla Mikkeliä pääsisivät esille. Kaupungilla ja Event Production Finland Oy:llä on kumppanuussopimus Kesäkatu-tapahtuman tuottamisesta. Konsepti on ollut suosittu, ja sen laajentamista halutaan kokeilla etenkin osallisuusnäkökulmasta. Aluejohtokunnilla on mahdollisuus järjestää omalla alueellaan Kesäkatu-tapahtuma osana koko kaupunkia koskevaa kokonaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maija-Liisa Paananen, monaliisa.paananen@gmail.com

Esitys kokouksessa.

Päätös

Anttolan aluejohtokunta aikoo esittää Event Production Finland Oy:lle tapahtuman järjestämisestä Anttolassa heinäkuussa 2018.

Tiedoksi

Event Production Finland Oy, Susanna Latvala

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.