Anttolan aluejohtokunta, kokous 24.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Tiedoksi

Kuvaus

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi seuraavat asiat:

  • kirjeet
  • luontomatkailun keskus -hankkeen eteneminen
  • kaavavisionnin tilanne

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Teresa R. Gestranius, Anttolan aluejohtokunnan puheenjohtaja, anttolan.ajk@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavaa:

  • Heijastimia jaetaan koulun ja päiväkodin kaikille lapsille.
  • 10.3.2020 aluejohtokuntien kehittämispalaveri

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.